U-116V

Bồn tiểu nam

910,000 vnd

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Depth mm
Height mm
Width mm

Bồn tiểu nam, dạng treo
Sản phẩm không bao gồm ống thải

Tải xuống

Card Files

Installation Files

3D Max Files

Spec Files