Tháp The Tsubaki

Address

241 Gun Beach Road, Tumon, Guam 96913

Architects

ILYA CORPORATION
Principal Designer Hisato Murai

KUNIKEN LTD.
MANAGING DIRECTOR Shunji Fukuda
GENERAL MANAGER ARCHITECTURAL DEPT. Satoru Yabu

Year of Completion

2020

Nằm trên điểm cao nhất của Vịnh Tumon, dọc theo Bãi biển Tumon và Gun tuyệt đẹp, Tháp Tsubaki kết hợp truyền thống, văn hóa và lịch sử Chamorro ấm áp với sự thoải mái của đương đại. Mặt kiến trúc của tháp đã được thiết kế như một sự tôn kính đối với Sức mạnh Thiên nhiên của Guam. Với ý tưởng kiến trúc là “Sức mạnh của tự nhiên”, toàn bộ công trình đại diện cho lịch sử và các tầng văn hóa đã tạo nên hòn đảo như ngày nay.

Product Portfolio
Toilet: AT200 Integrated Bidet Smart toilet