INAX sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn!

Chào mừng đến với trang hỗ trợ

bảo hành

  1. Sản phẩm bảo hành: Bao gồm cả thân và phụ kiện sản phẩm
  2. Thời hạn bảo hành: Bảo hành 2 năm