https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/QUILT.jpg
ECOCARAT PLUS QUILT

ECP-60NET/QLT1

Một thiết kế kết hợp các bức phù điêu bằng vải với các kiểu dệt khác nhau. Phù hợp để làm điểm nhấn cho các không gian

3,900,000 VND/m2

Add to wishlist Inquiry

Simulator

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Collection Https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/QUILT.jpgmm
Depth 11.3mm
Height 11.5 kgmm
Width 11mm
Technology text 6.0 & 9.0 mmmm

60.6 x 60.6 mm

Tải xuống

Installation Files

3d max files