https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/QUILT.jpg

ECOCARAT PLUS QUILT

Một thiết kế kết hợp các bức phù điêu bằng vải với các kiểu dệt khác nhau. Phù hợp để làm điểm nhấn cho các không gian

3,900,000 VND/M2

Inquiry

Thông Số Kỹ Thuật

Kích thước và Tỷ lệ

Collection Https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/inax-vn/tile/products/QUILT.jpgmm
Depth 11.3mm
Height 11.5 kgmm
Width 11mm
Technology text 6.0 & 9.0 mmmm

Tính Năng

60.6 x 60.6 mm

Tải xuống

Installation Files