INAX sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn!

Chào mừng đến với trang hỗ trợ

bảo hành

Phòng Bảo hành sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để hẹn lịch bảo hành trong vòng 3h làm việc
Ngay khi có thông tin từ khách hàng, phòng Bảo hành sẽ liên hệ trong vòng 3h* để hẹn lịch bảo hành.
Thời gian kiểm tra xử lý cho KH là 24h* đối với nội thành và 48h* đối với ngoại thành
*Tính theo giờ làm việc