INAX sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn!

Chào mừng đến với trang hỗ trợ

bảo hành

1. Vòi chậu

Sản phẩm bảo hành: Bao gồm cả thân và phụ kiện sản phẩm

Thời gian bảo hành: Bảo hành 2 năm

2. Sen tắm

Sản phẩm bảo hành: Bao gồm cả thân và phụ kiện sản phẩm

Thời gian bảo hành: Bảo hành 2 năm

3. Vòi bếp

Sản phẩm bảo hành: Bao gồm cả thân và phụ kiện sản phẩm

Thời gian bảo hành: Bảo hành 2 năm

4. Van xả

Sản phẩm bảo hành: Bao gồm cả thân và phụ kiện sản phẩm

Thời gian bảo hành: Bảo hành 2 năm