INAX sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn!

Chào mừng đến với trang hỗ trợ

bảo hành

1. Thân sứ

Sản phẩm bảo hành: Bao gồm thân sứ của các sản phẩm: thân bàn cầu, két nước, chậu rửa, tiểu nam

Thời gian bảo hành: Bảo hành 10 năm

2. Linh (phụ) kiện

Sản phẩm bảo hành: Các linh (phụ) kiện có trong sản phẩm sứ: Bộ phụ kiện két nước, nắp nhựa ngồi, giá đỡ chậu…

Thời gian bảo hành: Bảo hành 2 năm

3. Bồn tắm

Sản phẩm bảo hành: Bao gồm cả phần thân sản phẩm và phụ kiện

Thời gian bảo hành: Bảo hành 2 năm